Warto sprawdzić jakie atuty użycia ochronników przeciwprzepięciowych

Potrzeba stopniowania ochronników przeciwprzepięciowych w instalacji elektrycznej wymusza aplikowanie ochronników odmiennych wersji. Są trzy grupy ochronników zabezpieczających przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi pojawić się w sieci która zasila dom. Wybierając należyty ogranicznik przepięć powinno się wziąć pod uwagę maksymalne napięcie stałej pracy między drutem fazowym i neutralnym. Znaczący jest konfiguracja sieci, także wytrzymałość udarowa powiązana z udarami prądowymi, które pochodzą od wyładowań atmosferycznych.

słup wysokiego napięcia

Autor: zeevveez
Źródło: http://www.flickr.com
Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bezpiecznie przejmie falę przepięciową i odprowadzi prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – polecana strona. Ubezpieczy nie tylko przed przepięciami w czasie burzy, ale także łączeniowymi, które mogą wystąpić w sieci zasilającej. Wartością używania ochronników jest zwarta budowa (zawiesia wężowe eogniwa) i łatwość montowania. W rozdzielnicy pochłaniają niewielką ilość miejsca, co w wypadku domów jednorodzinnych ma istotne znaczenie.

Ważny jest także fakt, że zastosowanie tego wyrobu nie ma limitów, co do prowadzenia dobranych dystanse między pojedynczymi poziomami – dowiedz się więcej o ogranicznikach przepięć. Wszystkie walory, także parametry techniczne sprawiają, że ochronnik jest bardzo dobrym urządzeniem określonym do budownictwa jedno i wielorodzinnego. Wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa polega na skonstruowaniu spojenia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych rur wchodzących do obiektu, specjalnych połączeń wyrównawczych i uziomu z kluczową szyną ekwipotencjalną.

W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych czułych na zmiany napięcia spowodowane uderzeniem pioruna niezbędna jest wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna będzie zabezpieczona, jeżeli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki awarii, jakie będą sygnalizować niezbędność zamiany ochronnika. Ograniczniki winny być poddawane cyklicznej kontroli co najmniej raz w roku, natomiast pomocnicze sprawdzenie powinno się przeprowadzić po wystąpieniu uderzenia piorunu w budynek. Dobór i wykonanie części ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić elektrykowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*